Доставка

вид на услугата за селища с офис на
Еконт Експрес
за всички селища
в България
за всички селища
в Румъния
  градски
куриер
между офисите
на куриера
от/до офис на куриера
до/от врата на клиента
от/до врата на клиента от/до врата на клиента или офис - врата
тарифен код 1 2 3 4 5
  Сума с ДДС (лв) Сума с ДДС (лв) Сума с ДДС (лв) Сума с ДДС (лв) Сума с ДДС (лв)
документални пратки 6,30 4,50 5,70 6,30 17,60
колетни
пратки
(тарифно
тегло*)
до 1 kg 7,80 5,00 6,30 7,80 23,47
над 1 до 2 кг 9,30 5,50 7,80 9,30 29,34
над 2 до 5 кг 9,90 6,00 9,90 11,40 35,20
над 5 до 10 кг 14,70 9,60 14,70 16,50 41,07
над 10 до 15 кг 19,80 10,80 19,80 21,60 46,94
над 15 до 20 кг 23,10 13,20 23,10 25,20 52,81
над 20 +0,61 лв./кг +0,53 лв./кг +0,61 лв./кг +0,66 лв./кг +2,35 лв./кг
срок на доставка до 13 часа на следващия работен ден до 13 часа на следващия работен ден или по график** 1 раб. ден от/до Букурещ;
2 раб. дни от/до останалите градовете с офис

*Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина. Закръгля се до цял килограм.
Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата: (обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см) / 6000, кг

**Сроковете за доставка от/до врата на клиента са следните:
- за селища с офис на Еконт Експрес дo 13 часа на следващия работен ден;
- за селища без офис на Еконт Експрес - съгласно график за обслужване или до 3 дни, ако селището не е включено в график

 

Отказ от стока по чл. 55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от закупената стока в срок от 7 работни дни от датата на покупката. Опаковката на стоката, както и самата стока не трябва да бъдат повредени или използвани от клиента. Разходите по транспорта за доставка и връщане на стоката се поемат от потребителя.


 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
  • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие “tianshi-bg.com” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.